Death Notices & Obituaries

Anne Elizabeth (Betty) Brodrick

BRODRICK Anne Elizabeth (Betty) Hunodd Betty o Gorslas Uchaf, Gorslas (Llethr Garw gynt) yn dawel yn ei chartref gyda'i theulu ar ddydd Mawrth, Hydref 27ain 2020. Oherwydd y cyfyngiadau, cynhaliwyd angladd breifat yn Eglwys Y Santes Fair, Carmel. Rhoddion er cof am Betty, tuag at Tenovus, trwy law, Nick a Lizzie Davies, Cyfarwyddwyr Angladdau, IC a SM Davies, Glyn Heulog, Ffairfach, SA19 6PD. Ff01558 824344.

283 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message