Death Notices & Obituaries

Mair Morgan

MORGAN Mair Yn dawel ar Ddydd Sul, Medi 27ain yn ei chartref, Mair o Heol y Barri, Brynaman Isaf. Priod hoff y diweddar William (Wil Moc), mam gariadus Ian, Huw, Moira a Ruth, mam yng nghyfraith, mamgu, hen-famgu, chwaer a modryb annwyl iawn. Angladd ar Ddydd Gwener, Hydref 9fed, fydd y cynhebrwng yn gadael ei chartref am 10.10 y bore am wasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ymchwil Cancr Cymru' drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD.

359 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message