Death Notices & Obituaries

Janice Thomas

THOMAS Janice Ar Ddydd Sul, Medi 27ain, yn ei chartref, Janice o Heol Ysgol Newydd, Garnant. Priod hoff y diweddar Morfa, mam annwyl Huw, Ian, Wyn a Wendy, chwaer Eric a'r diweddar Gareth, colled fawr i Arwel, ei theulu a'i ffrindiau oll. Angladd ar Ddydd Gwener, Hydref 9fed, gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu'n unig, Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Chemotherapy Day Unit, Prince Philip Hospital, Llanelli' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ

392 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message