Death Notices & Obituaries

Megan Wyn Hopkin - Thomas

HOPKIN-THOMAS Megan Wyn Yn dawel ar ddydd Mawrth, Medi 8 yn Ysbyty Glangwili, Megan o Heol Cwmamman, Garnant. Priod y diweddar Ddr. Maldwyn Hopkin-Thomas, mam Huw, mam-yng-nghyfraith Oxana a mamgu gariadus Sasha. Yn gorwedd yng nghapel gorffwys Wyn Bishop, angladd preifat ar ddydd Gwener, Medi 18 yn Amlosgfa Llanelli. Bydd yr angladd yn gadael tMegan am 3.00 o`r gloch lawr Heol y Coroni i Heol Cwmamman i`r amlosgfa. Blodau, neu rhoddion i Eglwys Christ Church, Garnant, trwy law Nia Wyn Bishop, Waunddewi, 43 Heol Cross Hands, Gorslas, Llanelli, SA14 6RR. Bydd gwasanaeth o ddiolchgarwch yn Eglwys Christ Church, Garnant yn y dyfodol. Peacefully on Tuesday, September 8 at Glangwili Hospital, Megan of Heol Cwmamman, Garnant. Wife of the late Dr. Maldwyn Hopkin-Thomas, mother of Huw, mother-in-law of Oxana and a much loved grandmother of Sasha. Resting at the private chapel of Wyn Bishop, private funeral on Friday, September 18 at Llanelli Crematorium. The cortege will be leaving Megan`s home at 3.00p.m., travelling down Coronation Road, on to Cwmamman Road to the crematorium. Flowers or donations to Christ Church, Garnant, c/o Nia Wyn Bishop, Waunddewi, 43 Cross Hands Road, Gorslas, Llanelli, SA14 6RR. There will be a memorial service at Christ Church, Garnant at a later date.

414 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message