Death Notices & Obituaries

Gareth Owian Jenkins

JENKINS Gareth Owain (Garems) (Jenkins Garden Machinery) Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Medi 5ed yn 'TBryngwyn', Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, hunodd Gareth o 'Esgair Delyn', Llanedi. Mab cariadus Howell a'r ddiweddar Glynis, brawd annwyl Emyr a'i wraig Lisa, wncwl addfwyn Micah ac Awen. Angladd ar ddydd Iau, Medi 17eg. Fydd y cynhebrwng yn gadael ei gartref am 9.20 y bore ac yn teithio drwy y pentref (heibio i Ysgol Llanedi) am wasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Hosbis TBryngwyn' drwy law Mr D.G. Jenkins, Pentrehardd, Llanedi, Pontarddulais, Abertawe SA4 0YU. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. Ff01269 593637 JENKINS Gareth Owain (Garems) (Jenkins Garden Machinery) Peacefully on Saturday, September 5th at TBryngwyn, Prince Philip Hospital, Llanelli, Gareth of Esgair Delyn, Llanedi. Loving son of Howell and the late Glynis, much loved brother of Emyr and his wife Lisa, devoted uncle of Micah and Awen. Funeral on Thursday, September 17th. The cortege will be leaving his home at 9.20a.m. and travelling through the village (past Llanedi School) for a private cremation at Llanelli Crematorium. No flowers please. Donations in lieu, if so desired, to 'TBryngwyn Hospice' kindly received by Mr D.G. Jenkins, Pentrehardd Farm, Llanedi, Pontarddulais, Swansea, SA4 0YU. Further enquiries to Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, Betws, Ammanford. Tel: 01269 593637

408 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message