Death Notices & Obituaries

Marionn Roberts

ROBERTS Marion (Gynt Shaw) Yn dawel ar ddydd Iau, Gorffennaf 9fed yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd, Marion gynt o Thomas Terrace, Llandybie. Priod hoff David, mam gariadus Lynda, mam-yng-nghyfraith barchus Chris a mamgu annwyl Charmane. Angladd ar ddydd Iau, Gorffenaf 23ain, gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Gwasanaeth coffa i ddilyn yn y dyfodol. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon, drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE, Ff01269 593637. ROBERTS Marion (Née Shaw) Peacefully on Thursday, July 9th, at the Royal Gwent Hospital, Newport, Marion, originally of Thomas Terrace, Llandybie. Beloved wife of David, much loved mother of Lynda, respected mother-in-law of Chris, and a loving grandmother of Charmane. Funeral on Thursday, July 23rd, private service at Llanelli Crematorium. Memorial service to be held at a later date. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired to the British Heart Foundation, kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford, SA18 2HE, Tel 01269 593637.

289 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message