Death Notices & Obituaries

Cathryn Jean Williams

WILLIAMS Cathryn Jean (Dan y Bryn) Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Gorffennaf 14eg, yn ei chartref, Cathryn o Heol Cwmaman, Garnant. Priod hoff y diweddar Esmond, mam annwyl Elinor, mam yng nghyfraith parchus Andrew, mamgu gariadus, Alexander a Peter a chwaer hoffus y diweddar Rita, Norwyn a Mansel. Gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Mercher Gorffennaf 29ain. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau os dymunir tuag at 'Cwmamman Blind Society', drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Cwmaman Road, Glanaman, Rhydaman, SA18 1DJ. WILLIAMS Cathryn Jean (Dan y Bryn) Peacefully on Tuesday July 14th, at her home, Cathryn of Cwmamman Road, Garnant. Beloved wife of the late Esmond, loving mother of Elinor, respected mother in law of Andrew, devoted grandmother of Alexander and Peter and a dear sister of the late Rita, Norwyn and Mansel. Private service at Llanelli Crematorium on Wednesday July 29th. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired to 'Cwmamman Blind Society', will be kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford, SA18 1DJ.

353 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message