Death Notices & Obituaries

William Handel Hughes

HUGHES William Handel (Rheolwr Trafnidiaeth Heol Bwrdd Glo Cenedlaethol, Gynt) Yn dawel, ar ddydd Llun, Gorffennaf 13eg yn Ysbyty Treforys, Abertawe, hunodd Handel o Ly Felin, Garnswllt, Rhydaman. Priod annwyl y ddiweddar Gladys, tad cariadus Menna ac Aelwyn, brawd hoffus Marian a ewythr addfwyn Cindy, Terence, Amy, Richard, Tom a Samuel. Angladd ar ddydd Iau, Gorffennaf 23ain, gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at 'Gowers Ward', Ysbyty Treforis drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE. HUGHES William Handel (Ex N.C.B. Road Transport Manager) Peacefully on Monday, July 13th at Morriston Hospital, Swansea, Handel of Ly Felin, Garnswllt, Ammanford. Beloved husband of the late Gladys, loving father of Menna and Aelwyn, dear brother of Marian and respected uncle of Cindy, Terence, Amy, Richard, Tom and Samuel. Funeral on Thursday, July 23rd, private service at Llanelli Crematorium. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Gowers Ward, Morriston Hospital kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford. SA18 2HE.

368 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message