Death Notices & Obituaries

Ken Rideout

RIDEOUT Ken Yn dawel ar ddydd Iau, Mehefin 11eg yn Ysbyty Llanelli hunodd Ken o Heol Wernoleu, Hopkinstown, Rhydaman. Priod hoff y ddiweddar Myra, tad annwyl Leyton a'r diweddar Andrew a Michael, tad-yng-nghyfraith hoffus Emma, Dats cariadus Lia a Ceri a brawd parchus Des a Katrina. Angladd ar ddydd Gwener, Mehefin 19eg, gwasanaeth a chladdedigaeth preifat ym mynwent Eglwys Dewi Sant y Betws am 1.30 y prynhawn. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws , Betws, Rhydaman SA18 2HE.

430 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message