Death Notices & Obituaries

Evan Peter Lloyd-Jones

Lloyd-Jones Evan Peter Hunodd Peter o Heol y Coroni, Brynaman yn dawel yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin ar Ddydd Sadwrn y 30ain Mai yn 72 oed. Priod annwyl Janine; tad a thad yng nghyfraith caredig Huw, Helen a Dawn. Tad-cu cariadus Owain ac Alys. Angladd Ddydd Gwener 12fed Mehefin. Bydd yr angladd yn codi o'i gartref am 10yb am amlosgiad preifat yn Amlosgfa Llanelli. Rhoddion er cof, os dymunir, tuag at Uned Gofal Dwys, Ysbyty Cyffredinol Glangwili trwy law yr ymgymerwyr Evan Rees a Hywel Griffiths, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD.

611 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message