Death Notices & Obituaries

Thomas Adrian Evans

EVANS Thomas Adrian Yn sydyn ar Ddydd Mawrth, Mai 12fed yn ei gartref, Adrian o Heol Cwmgarw, Brynaman. Mab annwyl Griff a'r ddiweddar Nancy. Colled fawr i'w theulu a'i ffrindiau. Gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli a'r Ddydd Mercher Mai 27ain. Blodau'r teulu'n unig. Derbynir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Parkinson's Disease' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman, SA18 1DJ. EVANS Thomas Adrian Suddenly on Tuesday, May 12th , at his home, Adrian of Cwmgarw Road, Brynamman. Loving son of Griff and the late Nancy. He will be sadly missed by all his family and friends. Private service at Llanelli Crematorium on Wednesday, May 27th. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired to 'Parkinson's Disease' kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford, SA18 1DJ.

281 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message