Death Notices & Obituaries

Marian King

KING Marian Yn dawel ar Ddydd Iau Ebrill 30ain, yn Ysbyty Singleton. Marian o Sunnymead, Heol y Neuadd, Garnant. Priod hoff y diweddar Russell Henry King, mam annwyl Ann, mam-yng-nghyfraith Michael, mamgu dirion Mark a John a mamgu-yng-nghyfraith dyner Laura. Gwasanaeth preifat oherwydd amgylchiadau yn Amlosgfa Treforys ar Ddydd Iau Mai 21ain am 2:00 o'r gloch. Dim blodau. Ymholiadau pellach i Keith Morgan a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman, SA18 1DJ.

203 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message