Death Notices & Obituaries

Huw Thomas

THOMAS Huw Yn dawel, ar Mai 1af, yn Ysbyty'r Tywysog Philip, yn 77 mlwydd oed, Huw, o Ty Dyffryn, Rhydaman (gynt o Benygroes a Glanaman ). Hoff frawd Al a Renee, brawd yng nghyfraith Nano a Darrell, wncwl annwyl Helen, Paul, Catrin, Gareth, Hywel, Craig a'r diweddar Iwan a hen-wncwl Cari a Madi. Angladd hollol breifat yn unol a'r amgylchiadau yn Ymlosgfa Llanelli ar Ddydd Mercher, Mai 20fed am 2 o'r gloch. Os y dymunir, rhoddion i TENOVUS trwy ddwylo Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD.

348 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message