Death Notices & Obituaries

Mair Hughes

HUGHES Mair Yn dawel ar Ddydd Sadwrn Ebrill 25ain. Mair gynt o'r Twyn, Garnant. Priod annwyl y diweddar Dai, mam gariadus Rhian ac Eric, mamgu hoffus Lowri, Alun, Ian ac Anna, hen famgu dyneraf Cerys, Ffion, SiCian a Rhys a chwaer ffyddlon Sadie a'r diweddar Iris a Ryan. Gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Llun, Mai 11eg . Blodau'r teulu'n unig. Derbynir cyfraniadau os dymunir tuag at "Garnant House" drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman, SA18 1DJ.

491 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message