Death Notices & Obituaries

Keith Morgan

MORGAN Keith Yn drist ar ddydd Sul, Ebrill 26ain, yn ei gartref yn Heol Newydd, Ystradowen, hunodd Keith. G cariadus a ffrind Vera. Colled fawr i'w deulu a'i ffrindiau oll. Angladd ar ddydd Mercher, Mai 13eg. Fydd y cynhebrwng yn gadael ei gartref am 11:10 y bore am wasanaeth preifat yn Amlosgfa Llanelli. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, i 'Ffrindiau Ysbyty Ystradgynlais' drwy law Hywel Griffiths a Keith Morgan, Trefnwyr Angladdau, 40A Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman, SA18 1DJ. MORGAN Keith Sadly on Sunday, April 26th, at his home at New Road, Ystradowen, Keith passed away. Loving husband and friend of Vera. Keith will be greatly missed by his family and many friends. Funeral on Wednesday, May 13th . The cortege will leave his home at 11:10am for a private cremation at Llanelli Crematorium. No flowers please. Donations in lieu, if so desired, to the 'League of Friends, Ystradgynlais Hospital' will be kindly received by Hywel Griffiths and Keith Morgan, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford, SA18 1DJ.

437 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message