Death Notices & Obituaries

David Brian Pearce

PEARCE David Brian LLB Hunodd Brian yn dawel yng Nghartref Annwyl Fan, Betws, ar Ddydd Mawrth, Ebrill 7fed 2020. Brian, priod amrhisiadwy y ddiweddar Gwen, yn gynt o Penlan, Stryd yr Eglwys, Rhydaman. Tad cariadus Anne, Sarah, a'r diweddar James, tad-yng-nghyfraith parchus Andrew, 'Dadcu' arbennig Sophie a Ben, brawd annwyl Margaret, Geraint a Lyn a'r diweddar Terry, Heulwen ac Idris. Mi fydd y teulu oll a'i ffrindiau yn teimlo'i golled yn fawr iawn. Hoffau ei deulu estyn eu diolch i'r gofalwyr yng Nghartref Annwyl Fan am eu gofal a'u cymorth dros y misoedd diwethaf. Oherwydd Cofid-19 cynhelir gwasanaeth preifat ar gyfer y teulu'n unig yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Mercher, Ebrill 22ain, gyda blodau teuluol yn unig. Rhoddion os dymunir, i elusen 'Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman, SA18 2HE. (Ff01269 593637). PEARCE David Brian LLB Peacefully, on Tuesday April 7th 2020, Brian passed away at Cartref Annwyl Fan , Betws. Brian, beloved husband of the late Gwen, formerly of Penlan, Church Street, Ammanford. Loving father of Anne, Sarah and the late James, respected father-in-law of Andrew, devoted "Dadcu" of Sophie and Ben, and dear brother of Margaret, Geraint and Lyn and the late Terry, Heulwen and Idris. Brian will be sadly missed by all his family and friends. His family would like to thank the staff at Cartref Annwyl Fan for their care and support during Brian's final months. Due to Covid-19 restrictions, a private funeral will take place on Wednesday 22nd April at Llanelli Crematorium with family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to be made in Brian's memory to ' The National Botanic Garden of Wales' and will be kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39, Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE. (Tel. 01269 593637).

552 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message