Death Notices & Obituaries

David Myrddin Lloyd

LLOYD David Myrddin Yn dawel ar Ddydd Llun, Chwefror 3ydd yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman, Myrddin o Brynceunant, Brynaman Uchaf, gynt o Derwen Fawr, Dryslwyn a Salem. Annwyl briod Evelyn, tad cariadus Huw, Christine, Delith, Rhian, ac Eleri, tad-yng-nghyfraith parchus Marian, Nigel, Eamonn, Martyn a Paul, tadcu ffyddlon Thomas, Bryn, Hannah, Gareth, Siân, Rhian, Catrin, Gethin, Ffia Ceri, hen-dadcu tyner Bonnie, Robyn, Teddy, Iestyn, Gruff, Reece, Seren, Osian ac Aria a brawd hoffus Dilys a'r diweddar Emlyn (efaill), Mair ac Ifor. Angladd ar Ddydd Iau, Chwefror 20fed. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ymchwil Cancr Cymru drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ

190 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message