Death Notices & Obituaries

Haydn Anthony

ANTHONY Haydn Yn dawel ar ddydd Llun, Chwefror 3, 2020 yn ei gartref yn Brynhafod, Tycroes, Rhydaman, Haydn. Gcariadus Glenys, tad annwyl Lynette a Jason, Dadcu tyner Kristian a Jemma, Sean a Katie, hen-dadcu addfwyn Lily a Ffion. Angladd ar ddydd Mercher, Chwefror 12, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Moreia, Tycroes am 2.00 y prynhawn. Cleddir ei weddillion ym mynwent y capel. Dim blodau os gwelwch yn dda. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. Ff01269 593637.

248 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • Linda Elkertsays...

    To all the family, Sorry to hear the news of Hayden’s death sincere condolences, Linda, Sheila and Sandra Johnstone Xx
Add your message