Death Notices & Obituaries

Colin Freeman

FREEMAN Colin Yn dawel ar Ddydd Mercher, Ionawr 8fed yn ei gartref, Colin o Heol Maes y Dderwen, Twyn. Priod hoff Gwen, tad annwyl Mark a John, tad-yng-nghyfraith parchus Sandra a Michelle a dadcu anwylaf Rebeca, Megan ac Eli-Hâf. Angladd ar Ddydd Mawrth, Ionawr 28ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 11.00 y bore. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Marie Curie drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ. Diolch i'r Nyrses Lleol a Marie Curie am eu gofal arbennig.

578 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message