Death Notices & Obituaries

Audrey Doreen Meacham

MEACHAM Audrey Doreen Yn sydyn ar Ddydd Sul, Rhagfyr 22ain 2019 yn ei chartref, Audrey o Heol y Gors, Cwmgors. Priod hoff y diweddar Gordon, mam annwyl Cheryl ac Alun a Mamgu gariadus a thyner Ynyr Wyn a'r ddiweddar Eleri. Angladd ar Ddydd Iau, Ionawr 9fed 2020, gwasanath cyhoeddus yn ei chartref am 11.00 y bore. Cleddir ym Mynwent yr Hen Garmel, Gwaun Cae Gurwen. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag Ysbyty Dyffryn Aman drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD MEACHAM Audrey Doreen Suddenly on Sunday, December 22nd 2019 at her home, Audrey of Heol y Gors, Cwmgors. Beloved wife of the late Gordon, much loved mother of Cheryl and Alun and loving and devoted Mamgu of Ynyr Wyn and the late Eleri. Funeral on Thursday, January 9th 2020, service for family and friends at her home at 11.00a.m. followed by interment at Old Carmel Cemetery, Gwaun Cae Gurwen. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to the Amman Valley Hospital League of Friends kindly received by Evan Rees and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Ammanford SA18 1PD

362 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message