Death Notices & Obituaries

Kay Harris

HARRIS Kay Yn dawel ar ddydd Llun, Tachwedd 18fed, yn ei chartref yn Garnswllt, Kay. Gwraig gariadus Arfon, mam annwyl Gethin a Gemma, Cellan a Beth, 'Mam' addfwyn Elis a Dafydd-Iwan, a chwaer dyner Julie, Wendy ac Ann. Colled fawr i'w theulu a'i ffrindiau oll. Angladd ar ddydd Gwener, Tachwedd 29ain, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 12.00 canol dydd. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Tenovus' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE HARRIS Kay Peacefully on Monday, November 18, at her home at Garnswllt, Kay. Loving wife of Arfon, much loved mother of Gethin and Gemma, Cellan and Beth, devoted 'Mam' of Elis and Dafydd-Iwan, and dear sister of Julie, Wendy and Ann. Kay will be sadly missed by all her family and friends. Funeral on Friday, November 29, service at Llanelli Crematorium at 12.00 noon. No flowers please. Donations in lieu, if so desired, to 'Tenovus' kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE

730 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message