Death Notices & Obituaries

Eiry Jones

JONES Eiry Yn dawel ar ddydd Mawrth, Tachwedd 5ed yn Ysbyty Llanelli hunodd Eiry o Ffynnon Las, Rhydaman (gynt o Stryd Fawr, Rhydaman). Merch annwyl y diweddar Bertie a Betty, chwaer gariadus Wendy, Eric a'r diweddar Dorian, chwaer-yng-nghyfraith a modryb barchus. Angladd ar ddydd Gwener, Tachwedd 15fed, gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Llandyfan am 1.00 y prynhawn. Cleddir ei gweddillion ym mynwent Eglwys Crist, Garnant. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Eglwys Llandyfan' drwy law Hywel Griffiths a Keith Morgan, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ. Ff01269 822179

403 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message