Death Notices & Obituaries

Glynis Ann Jenkins

JENKINS Glynis Ann (Garems) (Jenkins Garden Machinery) Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Hydref 19eg yn ei chartref yn Llanedi hunodd Glynis. Gwraig gariadus Howell, mam annwyl Gareth ac Emyr, mam yng nghyfraith barchus Lisa, mamgu addfwyn Micah ac Awen. Angladd ar ddydd Gwener, Tachwedd 1af. Amlosgiad hollol breifat ac yna cynhelir gwasanaeth i ddathlu ei bywyd yng Nghapel Ebeneser, Rhydaman am 2.15 y prynhawn. Dim blodau yn ei dymuniad. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, naill ai tuag at 'Hosbis TBryngwyn' neu 'Uned Cemotherapi Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli' drwy law Mr D.G. Jenkins, Pentrehardd, Llanedi, Pontarddulais, Abertawe. SA4 0YU. Ymholiadau pellach i Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, Betws, Rhydaman. Ff01269 593637. JENKINS GLYNIS ANN (Garems) (Jenkins Garden Machinery) Peacefully on Saturday, October 19th at her home at Llanedi, Glynis. Loving wife of Howell, devoted mother of Gareth and Emyr, respected mother in law of Lisa, adored grandmother of Micah and Awen. Funeral on Friday, November 1st. Following a private cremation, a service to celebrate Glynis's life will be held at Ebeneser Chapel, Ammanford at 2.15pm. No flowers please. Donations in lieu, if so desired, to either 'TBryngwyn, Hospice' or the 'Chemotherapy Unit, Prince Philip Hospital, Llanelli' will be kindly received by Mr D. G. Jenkins, Pentrehardd Farm, Llanedi, Pontarddulais, Swansea. SA4 0YU. Further enquiries to Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford. Tel. 01269 593637.

716 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message