Death Notices & Obituaries

Iris Thomas

THOMAS Iris (Y Foel, SiChips, Brynaman) Yn dawel ar Ddydd Sadwrn, Hydref 12fed yng Nghartref Glangarnant, Iris gynt o Stryd y Capel, Brynaman. Priod hoff y diweddar Lewis, cariad a colled mawr i Phil, Ceri, Angharad ei theulu a'i ffrindiau. Angladd ar Ddydd Mawrth, Hydref 29ain, yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Diabetes UK' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ. THOMAS Iris (Y Foel, Shop Chips, Brynamman) Peacefully on Saturday, October 12th at Glangarnant Care Home, Iris formerly of Chapel Street, Brynamman. Beloved wife of the late Lewis. Much loved and missed by Phil, Ceri, Angharad, her family and friends. Funeral service Tuesday October 29th, 2pm at Llanelli Crematorium. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Diabetes UK kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford SA18 1DJ

447 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message