Death Notices & Obituaries

Dorothy Thomas

THOMAS Dorothy (Dot) Yn dawel ar ddydd Mercher, Hydref 2ail yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, Dorothy o Heol y Bari, Brynaman Isaf. Priod hoff Dai, mam annwyl Heulwen ac Adrian, mam-yng-nghyfraith barchus Paul a Beverley, Mamgu ffyddlon Rebecca, Rhian, Josh a Jessica a hen famgu gariadus Leo, Alyssa, Harri a Leia. Angladd ar ddydd Llun, Hydref 21ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir tuag at Ymchwil Cancr drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ. THOMAS Dorothy (Dot) Peacefully on Wednesday, October 2nd at Glangwili Hospital, Carmarthen, Dorothy of Barry Road, Lower Brynamman. Beloved wife of Dai, loving mother of Heulwen and Adrian, respected mother-in-law of Paul and Beverley, devoted grandmother of Rebecca, Rhian, Josh and Jessica and cherished great-grandmother of Leo, Alyssa, Harri and Leia. Funeral on Monday, October 21st, service at Llanelli Crematorium at 2.00p.m. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Cancer Research kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford SA18 1DJ

460 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • Clare Daysays...

    Ahh Dot, you took me under Yr wing all those years ago, I'm forever grateful, you will be greatly missed, my thoughts to Yr family, Clare, xx
Add your message