Death Notices & Obituaries

Marta Evans

EVANS Marta Yn sydyn ar ddydd Iau, Medi 26ain, Marta o Heol Colbren Uchaf, Gwaun Cae Gurwen. Priod hoff Keith, mam annwyl Nicola a Stephen, mam-yng-nghyfraith barchus Carl a Carole a Mamgu ffyddlon Rhys, Catrin, Nel a Gwen. Angladd ar ddydd Gwener, Hydref 11eg, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe am 2.30 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, naill tuag at Cymdeithas Alzheimer's neu Me, Myself and I, N.P.T. drwy law Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman SA18 1PD EVANS Marta Suddenly on Thursday, September 26th , Marta of Upper Colbren Road, Gwaun Cae Gurwen. Much loved wife of Keith, loving mother of Nicola and Stephen, respected mother-in-law of Carl and Carole, and devoted Mamgu of Rhys, Catrin, Nel and Gwen. Funeral on Friday, October 11th, service at Swansea Crematorium at 2.30 p.m. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to either the Alzheimer's Society or Me, Myself and I, N.P.T. kindly received by Evan Rees and Hywel Griffiths Funeral Directors, 98 Heol Cae Gurwen, Gwaun Cae Gurwen, Ammanford SA18 1PD

448 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message