Death Notices & Obituaries

Esmond Gwyn Williams

WILLIAMS Esmond Gwyn (Dan Y Bryn) Yn dawel ar Ddydd Iau, Medi 19eg yn ei gartref. Esmond o Heol Cwmaman, Garnant. Priod hoff Cathryn, tad annwyl Elinor, tad yng nghyfraith barchus Andrew, dadcu gariadus Alexander a Peter a brawd hoffus y diweddar Daniel a Ruth. Angladd ar Ddydd Llun, Medi 30ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 1.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau os dymunir, tuag at 'Cwmamman Blind Society' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman. SA18 1DJ. Peacefully on Thursday, September 19th at his home. Esmond of Cwmamman Road, Garnant. Beloved husband of Cathryn, loving father of Elinor, respected father in law of Andrew, devoted grandfather of Alexander and Peter and a dear brother of the late Daniel and Ruth. Funeral on Monday September 30th. Service for family and friends at Llanelli Crematorium at 1.00pm. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Cwmamman Blind Society will be kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford. SA18 1DJ.

680 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message