Death Notices & Obituaries

Sally Pamela Addis

ADDIS Sally Pamela Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Medi 14eg yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, Sally o Cwmllwchwr, Llandybie. Priod hoff y diweddar Ronald (Ron), mam gariadus Jennine, mam yng nghyfraith barchus Gordon, Nanna annwyl Scott a chwaer a modryb hoffus. Trefniadau yr angladd i ddilyn. Derbynnir blodau, neu rhoddion, os dymunir i'r 'Breast Care Unit', Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE. ADDIS Sally Pamela Peacefully on Saturday, September 14th at Prince Philip Hospital, Llanelli, Sally of Cwmllwchwr, Llandybie. Beloved wife of the late Ronald (Ron), devoted mother of Jennine, respected mother in law of Gordon, loving Nanna of Scott and a dear sister and auntie. Funeral arrangements to follow. Flowers may be given, or donations in lieu, if so desired, to the 'Breast Care Unit', Prince Philip Hospital, Llanelli kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE.

445 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message