Death Notices & Obituaries

Susan Yvonne (Sue) Sparkes

SPARKES Susan Yvonne (Sue) Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Awst 13eg yn Ysbyty Tywysog Philip Llanelli, Sue o Heol Brynlloi, Glanaman. Priod hoff John, mam annwyl Emma a Paul, mam yng nghyfraith barchus Ceri a Fiona, mamgu gariadus Steffan, Joe, SChloe, Arianwen, Tyler, Dyfan, Shane a Câdi-Wyn a chwaer ffyddlon. Angladd ar Ddydd Iau, Awst 22ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 11.00 y bore. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at TBryngwyn drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a, Heol Cwmaman, Glanaman , Rhydaman SA18 1DJ.

757 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message