Death Notices & Obituaries

Hannah Jane (Jennie) Rees

REES Hannah Jane (Jennie) Yn ddisymwth ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 16eg , yn ei chartref yn Heol Llandeilo, Brynaman, hunodd Jennie. Priod annwyl y diweddar Gerwyn, mam dyner John, mam yng nghyfraith addfwyn Susan, mamgu falch a chariadus Catrin a Neil, Anwen ac Alun Wyn, hen famgu annwyl iawn Lili Gwen, Mali Hâf, Alffi Rhys ac Efa Llio. Colled fawr i'w theulu oll. Angladd ar ddydd Llun, Gorffennaf 29ain, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 12.00 canol dydd ac yna cynhelir gwasanaeth o ddiolch am ei bywyd yng Nghapel Gibea, Brynaman am 1.45 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE. REES Hannah Jane (Jennie) Suddenly on Tuesday, July 16, at her home at Llandeilo Road, Brynamman, Jennie. Beloved wife of the late Gerwyn, much loved mother of John, dear mother-in-law of Susan, proud and loving grandmother of Catrin and Neil, Anwen and Alun Wyn, devoted great-grandmother of Lili Gwen, Mali Hâf, Alffi Rhys and Efa Llio. Sadly missed by all her family. Funeral on Monday, July 29, service for family and friends at Llanelli Crematorium at 12.00 noon followed by a service of thanksgiving for her life at Gibea Chapel, Brynamman at 1.45 pm. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to the 'Amman Valley Hospital League of Friends' will be kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE

901 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message