Death Notices & Obituaries

William David Rees

REES William David (Will Mawr) Yn dawel ar Ddydd Iau, Gorffennaf 18fed yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman, Will o Heol Cwmaman, Garnant. Priod hoff y ddiweddar Verona, cymar annwyl Julia, tad cariadus David, Andrew a Verity, tad yng nghyfraith parchus Sioned a Jason a datcu tyner Heledd, Ffion, Carwyn, Callam, Joshua a'r diweddar Liam. Angladd ar Ddydd Gwener, Awst 2ail. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 2.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ. REES William David (Will Mawr) Peacefully on Thursday, July 18th at Amman Valley Hospital, Glanamman, Will of Cwmamman Road, Garnant. Beloved husband of the late Verona, dear partner of Julia, loving father of David, Andrew and Verity, respected father in law of Sioned and Jason and devoted grandfather of Heledd, Ffion, Carwyn, Callam, Joshua and the late Liam. Funeral on Friday, August 2nd. Service for family and friends at Llanelli Crematorium at 2.00pm. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Amman Valley Hospital League of Friends kindly received by Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors, 40a Cwmamman Road, Glanamman, Ammanford SA18 1DJ

650 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message