Death Notices & Obituaries

William Eurof Thomas

THOMAS William Eurof Hunodd yn dawel ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 13eg, 2019, yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin. Eurof o Bryn Illtyd, Burry Port a gynt o Rhodfa'r Parc, Capel Hendre. Priod annwyl y diweddar Eirlys, tad cariadus Michelle, Melanie a Nia, tad-yng-nghyfraith parchus Andy a Martin a tadcu annwyl Daniel, Bryony, Scott, Hannah-May, Emily a Lucy. Angladd Dydd Mawrth, Gorffennaf 30ain, 2019. Gwasanaeth breifat yng Nghapel Gorffwys Ty Britannia, Llanymddyfri. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel yr Hendre, Capel Hendre am 12.30 o'r gloch, ac i ddilyn yn Amlosgfa Llanelli am 2 o'r gloch. Dim blodau, rhoddion os dymunir, tuag at Coronary Care Unit, Glangwili Hospital, trwy law Clive a Sue Davies a'r Meibion, Cyfarwyddwyr Angladdau, IC a SM Davies, Ty Britannia, Llanymddyfri, SA20 0DD / Glyn Heulog, Ffairfach, SA19 6PD. Ffon 01550 720636.

755 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • Kikibeesays...

    An image chosen by Kikibee
    So sorry to hear about Eurof. We have very fond memories of him as a friend and neighbour. Thinking of the family at this time. With love Paul and Kirstie Hackett xxx
Add your message