Death Notices & Obituaries

Ethel Mary Bevan

BEVAN Ethel Mary Yn dawel ar Ddydd Iau, Mai 23ain yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman, Ethel o Heol Cowel, Garnant. Priod hoff y diweddar Reggie, mam annwyl Elizabeth a David, mam yng nghyfraith barchus Allan a Claire, mamgu ffyddlon Brandon, Angharad, Catherine, Owain, Garan ac Osian a hen famgu gariadus Nia, James, Macsen, David, Reggie a Lani. Angladd ar Ddydd Mercher, Mehefin 5ed. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethel Newydd, Glanaman am 1.30 y prynhawn. Cleddir ei gweddillion ym mynwent Hen Fethel, Glanaman. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau os dymunir, tuag at Ymchwil Cancr drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

305 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message