Death Notices & Obituaries

Kevin Williams

WILLIAMS Kevin Yn sydyn yn ei gartref ar Ddydd Gwener, Ebrill 19, Kevin o Heol Twyn yr Efail, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman. Tad annwyl Nia a Ceris, ffrind gorau Bethan, brawd ffyddlon Heather, brawd yng nghyfraith parchus Adrian a wncwl hoffus Jonathan. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli ar Ddydd Gwener, Mai 10 am 3.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig, cyfraniadau os dymunir tuag at Ambiwlans Awyr Cymru, drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

562 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message