Death Notices & Obituaries

Mair Moses

MOSES Mair Yn dawel ar Ddydd Mercher, Ebrill 17eg yn ei chartref, Mair o Heol y Glyn, Brynaman. Priod hoff y diweddar Gwyn. Colled mawr i'w theulu oll. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Treforys ar Ddydd Iau, Mai 2ail am 12.00 canol dydd. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ymchwil Cancr Cymru drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

479 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message