Death Notices & Obituaries

Moira Winifred Ray Wyatt

WYATT Moira Winifred Ray Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Ebrill 9 yn Ysbyty Dyffryn Aman, Moira o Heol Tirycoed, Glanaman. Priod hoff y diweddar Danny, modryb annwyl Neville, Wendy a'r diweddar Eirwyn, hen-fodryb gariadus Rhys a Lowri a hen-hen-fodryb dyner Cadi a Siôn. Gwelir ei cholled yn fawr gan ei theulu oll. Angladd ar Ddydd Gwener, Mai 10. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Gorffwys Keith Morgan, Glanaman am 12.00 canol dydd. Gwasanaeth preifat i'r teulu i ddilyn yn Amlosgfa Llanelli. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman SA18 1DJ.

384 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message