Death Notices & Obituaries

John Arfon Williams

LEWIS Alun Peacefully on Friday April 19 2019, at Prince Phillip, Hospital Llanelli, Alun Rhys Henry, of Waterloo Road, Penygroes, beloved son of the late Tommy and Edna, dear brother of Janet, Wendy, Linda, Petra and Bethan and the late Olwen and David, a fond uncle and great-uncle of his nieces and nephews. Public funeral service at Llanelli Crematorium, Tuesday May 7, 2019 at 2.00 p.m. No flowers as requested, if possible colourful clothing that represent Wales to be worn at Alun's request. Donations in lieu if so desired to Penygroes Surgery, Kindly received by D. Wynne Evans and Sons Ltd. 101, Penygroes Road, Blaenau Ammanford. SA18 3BZ. 01269 850405. LEWIS Alun Yn dawel ar ddydd Gwener Ebrill 19, yn Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli Alun Rhys Henry o Heol Waterloo, Penygroes, mab cariadus y diweddar Tommy ac Edna, brawd annwyl Janet, Wendy, Linda, Petra a Bethan a'r diweddar Olwen a David, ewythyr a hen-ewythr hoffus ei neiaint a nithoedd. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli, ddydd Mawrth Mai 7, 2019 am 2.00 o'r gloch. Dim blodau os gwelwch yn dda, pawb i wisgo dillad lliwgar sydd yn adlywyrchu Cymru os yn bosibl, wrth dymyniad Alun, rhoddion os dymunir tuag at Meddygfa Penygroes, trwy law D. Wynne Evans a'i Feibion Cyf. 101, Heol Penygroes Blaenau Rhydamman. SA18 3 BZ. 01269 850405.

689 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message