Death Notices & Obituaries

Alun Owen Jones

JONES Alun Owen Yn dawel ar Ddydd Sul, Ebrill 14eg yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, Alun o Heol y Ficerdi, Garnant. Priod hoff y ddiweddar Mary, tad annwyl Eleri, tad yng nghyfraith barchus Simon, Cu gariadus Cerith a Shaun a brawd Val a Caryl. Angladd ar Ddydd Mawrth, Ebrill 23ain. Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghapel Bethel Newydd, Glanaman am 2.30 y prynhawn. Cleddir ei weddillion ym mynwent Hen Fethel, Glanaman. Blodau'r teulu'n unig. Cyfraniadau os dymunir, tuag at 'Cwmamman Day Centre Amenity Fund' drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

312 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message