Death Notices & Obituaries

Winifred Davies

DAVIES Winifred Yn dawel ar Ddydd Iau, Ebrill 11eg yn Ty Garnant, Winnie gynt o Llys Nant Fer a Maes y Werin, Gwaun Cae Gurwen. Priod hoff y diweddar Kenneth, mam annwyl Glenys Kim ac Ithel, mam yng nghyfraith barchus David, mamgu gariadus Liwsi Kim, Aled a Thomas a hen famgu annwyl Eben Arthur. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Treforys ar Ddydd Iau, Ebrill 25ain am 12:00 canol dydd. Blodau'r teulu'n unig. Cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ty Garnant drwy law Mr. David Protheroe, 38 Heol Graig, Gwaun Cae Gurwen, SA18 1EH. Ymholiadau pellach i Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau. Tel: 01269 822206 / 593637

361 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message