Death Notices & Obituaries

Ray (Ray Cox) Davies

DAVIES Ray (Ray Cox) Yn dawel ar ddydd Mercher, Mawrth 27ain yn Ysbyty Glangwili hunodd Ray o Heol Cwmaman, Garnant, Rhydaman. Priod hoff y diweddar Oswyn, mam gariadus Gwyneth, Delyth, Hywel a Bethan, mam yng nghyfraith barchus, mamgu a hen famgu annwyl iawn. Angladd ar ddydd Mawrth, Ebrill 9fed, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 12.00 canol dydd. Dim blodau os gwelwch yn dda. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman' drwy law Hywel Griffiths a Keith Morgan, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE. DAVIES Ray (Ray Cox) Peacefully on Wednesday, March 27 at Glangwili Hospital, Ray of Cwmamman Road, Garnant, Ammanford. Beloved wife of the late Oswyn, loving mother of Gwyneth, Delyth, Hywel and Bethan, a respected mother in law and a much loved grandmother and great-grandmother. Funeral on Tuesday, April 9, service for family and friends at Llanelli Crematorium at 12.00 noon. No flowers please. Donations in lieu, if so desired, to the 'Amman Valley Hospital League of Friends' kindly received by Hywel Griffiths and Keith Morgan, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE.

387 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message