Death Notices & Obituaries

Eric (Eric Y Bird) Lewis

LEWIS Eric (Eric Y Bird) Yn dawel ar Ddydd Llun, Mawrth 4ydd. Eric o Heol Newydd, Ystradowen. Annwyl briod y ddiweddar Gwynneth, tad cariadus Anthia a Huw, tad yng nghyfraith barchus Gail a'r diweddar Wyndham, tadcu addfwyn Eleri, Hayley ac Adrian a hen datcu hoffus Ellie, Elan, Lewis a Corey. Angladd ar Ddydd Mawrth, Mawrth 19eg. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Treforys am 2.30 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Ymholiadau pellach i Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau. Ffôn: 01269 822179/593637. LEWIS Eric (Eric Y Bird) Peacefully on Monday, March 4th. Eric of New Road, Ystradowen. Beloved husband of the late Gwynneth, loving father of Anthia and Huw, respected father in law of Gail and the late Wyndham, devoted grandfather of Eleri, Hayley and Adrian and cherished great-grandfather of Ellie, Elan, Lewis and Corey. Funeral on Tuesday, March 19th. Service for family and friends at Morriston Crematorium at 2.30pm. Family flowers only. Further enquiries to Keith Morgan and Hywel Griffiths, Funeral Directors. Tel: 01269 822179/593637.

326 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message