Death Notices & Obituaries

Lynn Adams

ADAMS Lynn Yn dawel ar ddydd Sul, Rhagfyr 2ail yn Ysbyty Dyffryn Aman hunodd Lynn o Stewart Drive, Rhydaman. Gwr cariadus Gwen, tad annwyl Roger a Graham, tad-yng-nghyfraith parchus Mandy a Rhian, tad-cu balch Georgia, Tomos ac Ela. Angladd ar ddydd Iau, Rhagfyr 13eg, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 4.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ymchwil Cancr Cymru' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol Betws, Betws, Rhydaman. SA18 2HE.

411 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message