Death Notices & Obituaries

Thomas John Hall

Hall Thomas John (John Sychnant) Yn dawel ar ddydd Sul, Tachwedd 18fed yn ei gartref yn Tycroes, Rhydaman, John gynt o Fferm Sychnant, Llanedi. Gwr annwyl Meinir, tad tyner Helen ac Iwan, tadcu balch Rhys, Rhydian a Mari a ffrind hoffus Robin a Glesni. Angladd ar ddydd Gwener, Tachwedd 30ain, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 4.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at y 'Circulation Foundation' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

408 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message