Death Notices & Obituaries

Albert Edward Thomas

THOMAS Albert Edward Peacefully on Saturday, November 3rd at his home at Aber Llwchwr, Llangennech, Albert formerly of Grenig Road, Glanamman. Beloved husband of the late Enid, loving father of Rhian and Helen, respected father in law of Stuart and Julian and devoted grandfather of Steffan and Rhys. Sadly missed by all his family and friends. Funeral on Wednesday, November 14th, service at Llanelli Crematorium at 3.00pm. Family flowers only. Donations in lieu, if so desired, to Cancer Research Wales kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE. THOMAS Albert Edward Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 3ydd yn ei gartref yn Aber Llwchwr, Llangennech, hunodd Albert gynt o Heol Grenig, Glanaman. Priod hoff y ddiweddar Enid, tad cariadus Rhian a Helen, tad yng nghyfraith parchus Stuart a Julian a tadcu ffyddlon Steffan a Rhys. Colled fawr i'w deulu a'i ffrindiau oll. Angladd ar ddydd Mercher, Tachwedd 14eg, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 3.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Ymchwil Cancr Cymru' drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

271 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message