Death Notices & Obituaries

Gwennie Thomas

THOMAS Gwennie (Treforis, Betws gynt) Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Ionawr 27, 2018 yng Nghartref Annwyl Fan, Betws, Rhydaman, hunodd Gwennie yn 97 mlwydd oed. Priod hoff y diweddar Elvet, mam gariadus Michael, Jeff, Des, Rhian a'r diweddar Pat, Delyth ac Eurof, mam yng nghyfraith barchus, mamgu a hen-famgu annwyl iawn i'w theulu oll. Angladd ar ddydd Mawrth, Chwefror 13, gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 4.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at "Cymdeithas Alzheimer's" drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

391 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message