Death Notices & Obituaries

Glenys Mary Jones

Jones Glenys Mary Yn dawel ar Ddydd Sul, Medi 17eg yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman, Glenys o Heol Brynaman, Brynaman Isaf. Priod hoff y diweddar Bryn, mam annwyl Eirian a Helen, mam yng nghyfraith barchus Alison a mamgu ffyddlon Rhys a Iestyn. Angladd ar Ddydd Iau, Medi 28ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Treforys am 11.30 y bore. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman (Apêl X-Ray) drwy law Keith Morgan a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, 40a Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 1DJ.

271 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message