Births

M Evans

MALI REES EVANS Dymuna Kevin a Sara ddiolch i bawb am yr holl anrhegion, cardiau a blodau derbyniwyd ar enedigaeth eu merch fach annwyl Mali ar lonawr 14eg 2011. Kevin and Sara would like to thank everyone for all the gifts, cards and flowers received following the birth of their beautiful baby daughter Mali on January 14th 2011. Diolch yn fawr i bawb.

1006 views

Messages