Birthdays

Margaret Davies

margaret davies

MARGARET DAVIES i Mam, Mamgu a Hen Mamgu annwyl yn 80 oed ar Fai 24. Penblwydd Hapus Oddiwrth y teulu i gyd xxx

1354 views

Messages