Anniversaries

G James

JAMES Llongyfarchiadau i Mam a Dad sef GERAINT a BETI Maes y Meillion, 38 Stryd Lydan, Llanymddyfri, ar dathlu ei Priodas Ruddem ar Medi 26. Llawer o gariad oddiwrth Meleri Wyn

1023 views

Messages