Announcements

Keith & Elaine Roberts

Penblwydd Priodas Diemwnt Hapus Keith ac Elaine Law yn llaw drwy stormydd a heulwen bywyd. Yn esiampl o gariad, ymroddiad a chefnogaeth ar hyd 60 mlynedd gyda'ch gilydd. Cariad Mawr i Mam a Dad Oddi wrth Kevin, Eirian a'u teuluoedd xx

482 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.