Anniversaries

Keith & Elaine Roberts

Penblwydd Priodas Diemwnt Hapus Keith ac Elaine Law yn llaw drwy stormydd a heulwen bywyd. Yn esiampl o gariad, ymroddiad a chefnogaeth ar hyd 60 mlynedd gyda'ch gilydd. Cariad Mawr i Mam a Dad Oddi wrth Kevin, Eirian a'u teuluoedd xx

391 views

Messages